Zondagsschool

 

Van ongeveer begin september tot eind juni is er op zondag na de morgendienst zondagschool. Deze begint om 11:45 en duurt een uur. Op de zondagsschool wordt kinderen op eenvoudige wijze verteld uit de Bijbel. Het doel hiervan is kinderen vanuit de kerk op hun eigen niveau zo vroeg mogelijk in aanraking te brengen met het Woord van God. De Bijbelse vertelling staat centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het leren en zingen van de psalmen en geestelijke liederen en Bijbelteksten. Elke week leren de kinderen een tekst en een psalm uit het hoofd.

Jaarlijks wordt samen met de ouders en belangstellenden de kerstfeestviering gehouden in de kerk. Ook de andere heilsfeiten, zoals Pasen en Pinksteren worden herdacht.

De zondagsschool is voor kinderen van 4-12 jaar. Er zijn drie groepen met in totaal ongeveer 35 zondagsschoolkinderen. Ook de kinderen van het dorp Sirjansland worden elk jaar uitgenodigd voor de zondagsschool. Het zondagsschoolseizoen begint met een startmiddag, waarop kinderen met elkaar spelletjes doen, een speeltuin bezoeken of iets dergelijks.

Voor Foto’s Kijk op de Foto pagina.

Rekeningnummer: NL 96 RABO 0373728948

Contactpersoon:
Mevr. E.M. van Steensel - Verschoor
Dr. Schutterstraat 8, Oosterland
Tel: 0111-642806