Zendingscommissie

 

De zendingscommissie van onze gemeente steunt via de G.Z.B. sinds 2013 het werk van Fred en Wilma Westerink in Albanië.

Fred is directeur van een organisatie die gevangenen en hun familie helpt.

Regelmatig stuurt hij of zijn vrouw een nieuwsbrief over hun werk in Albanië.

Door deze op de website te plaatsen hopen we als zendingscommissie informatie te kunnen geven ,wat het werk van Fred en Wilma inhoudt.

We hopen dat we als gemeente ook in Albanië mogen helpen het evangelie te verspreiden, zelfs onder gevangenen.

We doen dit samen met de classicale zendingscommissie van de classis Zierikzee,zodat we met meerdere gemeenten dit project kunnen steunen.

namens de zendingscommissie:Lourus Verton, Peter Aarnoudse, Ane van de Velde.

Voor zaken betreffende de zending en evangelisatie bestaat er een commissie welke gevormd wordt door dhr. P. M. Aarnoudse (secretaris), dhr. A. L. van de Velde en de dhr. L. J. Verton jr.
Tevens heeft een diaken zitting in de commissie om contact te onderhouden met de kerkenraad en werkzaamheden op elkaar af te stemmen. De commissie heeft tot taak ervoor te zorgen dat de gemeente haar verantwoordelijkheid in de zendingsopdracht verstaat. De zendingscommissie verkrijgt haar financiële middelen uit de zendingsbussen bij de uitgang die ieder kwartaal geleegd en geteld worden.

Verder zijn er jaarlijks vier collecten:

Voorjaarszendingscollecte,

Pinksterzendingscollecte,

Zomerzendingscollecte,

Najaarszendingscollecte.

Hieruit wordt het quotum aan GZB en de IZB en medische zending voldaan en wat daarna over is, is vrij besteedbaar voor een zendingsdoel in overleg met de diaconie. Jaarlijks wordt een zendingsavond belegd waarop één van de zendingsdoelen naar voren gebracht wordt en op die manier wordt de gemeente aan haar zendingsroeping herinnerd. 

Rekeningnummer: NL 27 RABO 0373710402

Voor informatie:
Dhr. P.M. Aarnoudse
Schipperslaan 8, 4311 CD Bruinisse
Tel: 0111-482185.