Werkgroep Plovdiv

 

De werkgroep heeft tot doel om onze partnergemeente in Plovdiv (Bulgarije) financieel te ondersteunen tijdens de winterperiode. Tevens heeft deze partnergemeente het streven om een nieuw kerkgebouw te bouwen, wanneer hiervoor toestemming wordt gegeven door de stadsregering middels een bouwvergunning. Dit proces loopt al enkele jaren en is moeizaam in dit deel van Europa een nieuw kerkgebouw te realiseren.

In Plovdiv is de staatskerk de kerk. Onze partnergemeente behoort tot de baptistengemeente (Unie van Baptisten) en niet tot de staatskerk. Dit verklaart o.a. de reden waarop er nog steeds geen vergunning is afgegeven.
Door diverse activiteiten in onze gemeente te houden kunnen wij onze partnergemeente de wintermaanden doorhelpen. Via de stichting Kom over en Help (te Nijkerk) wordt er jaarlijks in o.a. Oost-Europa winterhulp gegeven. Dit houdt in: voedselpakket, medicijnen, kleine bijdrage stookkosten. Onze gemeente financiert via deze winterhulp onze partnergemeente in Plovdiv en probeert via correspondentie onze “geestelijke” banden te verstevigen.

Zes leden van de kerkelijke gemeente in Sirjansland hebben zitting in deze werkgroep. Zij wijzen uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Onze werkgroep houdt zes tot acht vergadering per jaar. Onze werkgroep houdt jaarlijks een koeken/boterletteractie. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan onze partnergemeente. Tevens houden we om het jaar een rommelmarkt waarvan de opbrengst ook voor Plovdiv is. Jaarlijks wordt er een diaconiecollecte gehouden voor deze winterhulp.

Dit zijn wat foto’s van het nieuwe kerkgebouw in PlovdivOnze werkgroep heeft een spaarrekening waarmee inkomsten en uitgaven worden geregeld. Voor evt. kerkbouw sparen we op een bankrekening waar we rente ontvangen. Het is niet verstandig om het rechtstreeks naar deze gemeente te storten en men kan dit ook nog niet gebruiken voor de kerkbouw. Van de jaarlijkse winterhulp krijgen we achteraf een financiële rapportage van de stichting Kom over en Help (KOEH) wat zij voor Plovdiv hebben gefinancierd.
Dit bedrag kunnen wij vrijblijvend (moet voor onze gemeente toereikend zijn/blijven) dan overmaken naar de KOEH. De diaconie blijft op de hoogte van onze werkgroep door de verslagen van onze vergaderingen ter inzage te geven. Tevens is er een diaconielid frequent aanwezig op onze vergaderingen. Dit leidt er meestal toe dat de communicatie via dit diaconielid loopt.

Het banknummer is: NL 11 RABO 0373710399  t.n.v. werkgroep Plovdiv.

Voor informatie:
Mevr. M. Dooge - De Jonge (secretaresse)
St. Joostdijk 57, Oosterland
Tel: 0111-642749