Vrouwenvereniging Tryfosa

 

De vrouwenvereniging “Tryfosa” vergadert in het winterseizoen eenmaal in de veertien dagen op donderdagavond in de grote zaal van de kerk van 20:00 tot 22:00 uur.

Op die avonden wordt de Bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw behandeld. Het is goed voor de onderlinge band om met elkaar bezig te zijn rondom het Woord.  Enkele keren per seizoen houden we een morgenbijeenkomst. Er wordt dan bijvoorbeeld iets creatiefs gedaan of een spreker uitgenodigd. Ook worden er prachtige zelfgemaakte kaarten verkocht waarvan een gedeelte van de opbrengst ten goede komt aan de vakantieweken voor de  gehandicapten / alleenstaanden.

Verder wil de vrouwenvereniging daar waar men kan praktische hulp verlenen, dit wordt gedaan i.c.m. de Vrijwillige Thuiszorg.

De jaarlijkse contributie van €25,- mag in de maand oktober over gemaakt worden op Rekeningnummer: NL 74 RABO 0373728956    t.n.v.: Tryfosa


contact :

Marieke Dooge - de Jonge

2020-2021

.