taken organist

 

Taken organist

*    Tijdens punt 2 van het E.H.B.O. protocol, geeft de coördinator of de predikant een of meerdere psalmen op. Deze opdracht dient de organist op te volgen.

*    De niet voorziene psalmen zullen steeds beginnen met psalm 25:2 en indien daartoe aanleiding is, psalm 42: 1,3 en 5.

*    Kan de kerkdienst worden voortgezet dan krijgt de organist opdracht om te stoppen met orgelspel d.m.v.  het lampje vanuit consistorie.

*    De organist wordt via de geluidsinstallatie op de hoogte gebracht als er een calamiteit voordoet. Is hijzelf degene die de calamiteit geconstateerd heeft, dan alarmeert  hij de coördinator.

*    Wanneer er wordt overgegaan tot ontruiming, dient de organist zich af te melden bij de coördinator en het kerkgebouw te verlaten

*    Na de ontruiming verzameld de organist (en andere huisgenoten) en houd appel op het buitenterrein. Het dient aanbeveling om zoveel als mogelijk is, als gezinnen en families te verzamelen. Toegangswegen vrijhouden!

*    Na afloop van de calamiteit deelt de coördinator in overleg met de kerkrentmeesters mee over het weer plaats vinden van de kerkdienst