taken crecheleiding

 

Taken leidinggevenden crèche verenigingsgebouw.

*    De leidinggevende wordt door de beheerder of de hulpkoster gealarmeerd als er een calamiteit in de kerk voordoet. 

*    Wanneer zich een calamiteit in het verenigingsgebouw  voordoet tijdens een kerkdienst wordt direct de koster gealarmeerd (642074) die zorg draagt dat team E.H.B.O.-ers naar de crèche  komt om te helpen met de evacuatie van de kinderen. Beginnen met de ontruiming van de crèche zal zijn  na opdracht beheerder of (hulp)koster.

*    In de hal en bij het podium zijn blusmiddelen aangebracht.

*    Achter in de zaal is een nooduitgang.

*    Opvolgen instructies van beheerder en E.H.B.O. team.

*    De regel: ‘’ kinderen gaan voor volwassenen en volwassenen voor materialen’’ is ook hier van kracht. Ga niet met kinderwagens, bedden, speelgoed e.d. slepen.

*    Zorg altijd dat de uitgang en de nooduitgang van de crèche  niet wordt belemmerd door kinderwagens.

*    Indien mogelijk wel de kleine kinderen in een deken wikkelen. Let op, houd de luchtwegen vrij!!

*    Leg geen kinderen op tafels e.d. neer, maar eventueel zoveel mogelijk bij elkaar onder een tafel.

*    De leiding, ouders en kinderen verzamelen op het terrein bij de kerk. Geef de kinderen daarin niet de  ruimte. Het dient aanbeveling om zoveel als mogelijk is, als gezinnen en families te verzamelen. Toegangswegen vrijhouden en niemand gaat naar huis voor hij is afgemeld bij de coördinator.

*    De crèche leiding moet zo snel mogelijk na ontruiming de aanwezigheidslijst controleren.

*    Bij vermissing na controle, melden aan de (hulp)koster en de hulpverleners.

*    Blijf zoveel mogelijk steeds in contact met de hulpverleners voor het in ontvangst nemen en uitvoeren van eventuele instructies.

*    Na afloop van de calamiteit beoordeelt de coördinator en de hulpverleners of het gebouw weer gebruikt kan worden.

*    Na een calamiteit vindt er een evaluatie plaats. De kerkrentmeesters bepalen in goed overleg een datum en de leidinggevenden van de crèche dienen daarbij aanwezig te zijn.