Taken coordintor

 

Taken coördinator

*    De coördinator, dat is de (hulp)koster wordt gealarmeerd als er een calamiteit voordoet. Is hij degene die de calamiteit geconstateerd heeft dan treed hij handelend op en informeert de kerkrentmeesters.

*    De coördinator neemt de nodige informatie over, maakt eventuele schriftelijke aantekeningen en herhaalt de calamiteit aan de kerkrentmeesters en overtuigd zich er van dat de alarmering heeft plaatsgevonden.

*    In geval van ontruiming van het kerkgebouw, wordt deze opdracht gegeven door de coördinator in de vorm van gesproken woord en vanaf de kansel.

*    Spreek duidelijk en rustig! Dit kan veel paniek onder de kerkgangers voorkomen. Hierbij kan de volgende tekst worden gebruikt:     ‘’ wegens een calamiteit wordt u verzocht het kerkgebouw te verlaten via de uitgang die bij u bekend is uit het vluchtplan. De leiding van kindercrèche in het verenigingsgebouw wordt ingelicht en ouders waarvan de kinderen in het verenigingsgebouw  zijn kunnen deze eerst ophalen. Een ieder wordt verzocht de aanwijzingen die u gegeven wordt op te volgen.

  1. *   Indien mogelijk blijf hij op de kansel staan. Herhaald de ontruimingsopdracht als blijkt dat de kerkgangers de tekst niet hebben verstaan of begrepen.


Instrueer de teamleden en blijf indien mogelijk, met een lid van de

kerkrentmeesters in de kerk achter tot de kerk is ontruimd.

N.B.; Nooit alleen achter blijven.


*    Na aankomst van de overheidsdiensten, zoals brandweer, ambulance of politie, draagt hij de leiding over en blijft indien mogelijk zelf ter beschikking.

*    Blijf zo mogelijk steeds in contact met de overheidsdiensten voor het ontvangst nemen en uitvoeren van eventuele instructies.

*    Na afloop van de calamiteit heeft hij kort overleg met de kerkrentmeesters en de overheidsdiensten over het weer kunnen plaatsvinden van de kerkdienst.

*    Informeer de kerkrentmeesters over de nodige technische maatregelen die nodig zijn om uit te voeren om weer naar een normale situatie in het gebouw terug te keren.

Na een calamiteit vindt er een evaluatie plaats. De kerkrentmeesters bepalen in goed overleg een datum en de coördinator dient daar aanwezig te zijn.