Reformatorisch Contact

 

Reformatorisch Contactorgaan
Schouwen-Duiveland


Het Reformatorisch Contact belegt in het winterseizoen lezingen, om ons te verdiepen in de Bijbelse leer, zoals die verwoord wordt in onze belijdenisgeschriften.
Tevens zijn deze avonden bedoeld om de onderlinge band in de gemeente te verstevigen. Ook niet-gemeenteleden zijn hier van harte welkom.

Een van de jaarlijks terugkerende avonden is de reformatieherdenking, waarbij geprobeerd wordt meerdere sprekers uit te nodigen. U kunt de aankondiging over de avonden lezen in de kerkbode. De avonden beginnen om 20.00 uur in de grote zaal van de kerk.