College van Kerkrentmeesters

 

College van kerkrentmeesters

De taak van de kerkrentmeesters is te zorgen voor de zogenaamde stoffelijke belangen van de gemeente, zoals het onderhoud van de kerkelijke gebouwen, de pastorie, het instandhouden van de predikantsplaats, het traktement van de predikant, koster en organisten, enzovoorts.

Om in deze kosten te voorzien, worden de lidmaten en oudere doopleden eenmaal per jaar verzocht een vrijwillige bijdrage te geven.

Verder wordt er tijdens de eredienst voor het werk van de kerkrentmeesters gecollecteerd en u kunt altijd een gift overmaken op:

College van Kerkrentmeesters: NL 49 RABO 0373728921

Kerkrentmeesters:
M.W. Kik

J. Malipaard


A. C. Koetsier (administrateur)
Meeuwenlaan 9, 4306 BS Nieuwerkerk
Tel: 0111-642305
Email: administratie@hervormdsir.nl

Verder laten de kerkrentmeesters zich bijstaan door het College van bijstand bij de kerkrentmeesters dat bestaat uit de volgende personen:
Dhr. M.J. Bolle
Dhr. M.P. Capelle


ledenadministratie:


Mevr. J.C. Schot-Schouls

Anna van Egmondlaan 5

4303 AC  Zierikzee

Tel: 0111-417912

E-mail: carolienschot@zeelandnet.nl