JV 15+ Elada

 

Jeugdvereniging 15+ Elada

Vanaf oktober tot mei komt de JV 15+ om de drie weken op zondagavond na de avonddienst samen in de consistorie van de kerk. Centraal staat dan de onderlinge ontmoeting rondom een gedeelte uit de Bijbel of rondom een ander bezinnend thema. Ieder vanaf 15 jaar is welkom.
De voorbereiding van de avonden is meestal in handen van de jongeren zelf. Ze houden een inleiding over een Bijbelgedeelte of een thema en maken daarbij zelf discussiestellingen of vragen.
Verder worden er (op zaterdag) ontspannende en sportieve activiteiten ondernomen. Eens per jaar, meestal rond hemelvaartsdag, wordt er een kamp georganiseerd van enkele dagen. Op het kamp is naast ontspanning ook nadrukkelijk aandacht voor bezinning.


Contactpersonen voor de JV 15+ zijn:
Dhr. P. Molendijk
Stoofheule 25, Nieuwerkerk
Tel: 0111-407947

Dick van der Meer

Sanne Luijk