JV-15 Kom en Zie

 

Jeugdvereniging -15 Kom en Zie

Vanaf eind september tot mei komt de JV-15 gemiddeld om de vrijdagavond samen. De avonden beginnen om 19.30 uur en zijn voor jongelui die in eerste klas van het voortgezet onderwijs zitten, tot en met 15 jaar.

Het doel van de vereniging is om met de jeugd na te denken over de Bijbel en te luisteren naar hun vragen. We willen de jongeren een eigen club bieden, ze horen erbij en hebben de gelegenheid om vriendschappen te maken en te onderhouden.
Verder laten we ze zien dat christenen een taak hebben in de maatschappij. Tijdens een verenigingsavond staat de Bijbel centraal. De verenigingsavond wordt geopend met het zingen van een psalm of lied, inspanning en ontspanning wisselen elkaar af. Jongeren worden uitgedaagd en begeleid in het houden van een inleiding over een gedeelte uit de Bijbel.

Naast de avonden hebben we ook een aantal avonden gereserveerd voor andere activiteiten.  Zo gaan we in januari vaak een keer schaatsen,  organiseren we een diner voor de ouderen van de gemeente of houden een buitenspel.  Uiteraard hebben we aan het eind van het seizoen het enorm gezellige en leuke kamp!


De contributie bedraagt € 0,50 per verenigingsavond; uit de contributiepot worden de noodzakelijke kosten betaald.