EHBO protocol

 

E.H.B.O. Commissie en protocol.


Contactpersoon.

H. Kik

Meeuwenlaan 31

4306 BS Nieuwerkerk.


Bij een onwelwording heeft de koster de leiding geassisteerd door de hulpkoster.


Ervan uitgaande dat de kerkdienst op een eerbiedvolle wijze moet doorgaan, is het protocol van de commissie tijdens de kerkdienst als volgt.


*    De kerk is verdeeld in twee ruimtes (beneden en bovenverdieping), waarvan de koster de coördinator is.

*    U zit naast het slachtoffer en seint d.m.v. de hand op te steken de koster in. Als u de  koster niet kan zien laat u hem roepen. 

*    De koster gaat als eerste naar het slachtoffer en geeft aan welke gemeenteleden de bank moeten verlaten. Zij krijgen zo nodig een andere plaats op aanwijzing van de hulpkoster.

*    De koster bekijkt wat er aan de hand is.

*    Door middel van het opsteken van de vingers roept hij het benodigde aantal E.H.B.O. –ers op.

*    De  E.H.B.O. –ers halen het slachtoffer op een deskundige wijze uit de bank en vervoeren deze naar de dichtbij zijnde entree.

*    Zij verlenen de juiste eerste hulp en laten zo nodig bellen voor een arts of een ambulance. 

*    De (hulp) koster gaat naar buiten om de arts of ambulance te wijzen welke toegang van de kerk gebruikt moet worden.

*    Na de hulpverlening wordt de predikant door de (hulp) koster op de  hoogte gebracht.


Tijdens punt 3 van het protocol, geeft de predikant één of meerder psalmverzen op.