Hervormd Sir

 

'Hervormd Sir' verschijnt 4 keer op een jaar: eind maart, juni, oktober en  december
Als u een stuk in 'Hervormd Sir' wilt plaatsen vragen wij u dit 3 weken voor het uitgifte moment door te sturen naar ouderling J. Maliepaard Mail: jmaliepaard@solcon.nl